Current Issue

Current Issue: July-Sep 2015

JPDA Jan-March Issue 1

Farhan Raza Khan
Umer bin Irfan, Kashif Aslam, Rizwan Nadim
Salwa Omar Bajunaid, Maha Fahmi
Khola Ahmad Khan, Ahmad Waqas Javed, Mariyah Javed
Hira Akhtar, Farah Naz, Farzeen Shafiq Waseem, Danish Shahnawaz
Waqas Yousuf, Moiz Khan, Abubakar Sheikh
Hafiz Taha Mahmood, Imtiaz Ahmed, Gul-e-Erum, Hana Pervez
Khurram Parvez Sardar, Iqra Sam Sam Ali Raza, Mahira Shafi, Dalal ALQahtani